Strona główna  >   Przechowywanie dokumentów
Przechowywanie dokumentów
  • Doradca podatkowy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu podatników, płatników, inkasentów, w sprawach obowiązków podatkowych, a także udzielonych im porad.
  • Po upływie 5 lat doradca podatkowy obowiązany jest zniszczyć powyższe dokumenty.
Kontakt

tel. +48 601782480
Doradca Podatkowy