Strona główna  >   Odpowiedzialność i ubezpieczenie
Odpowiedzialność i ubezpieczenie
  • W razie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, doradca podatkowy oraz osoby, z pomocą których czynności te wykonuje lub którym powierza ich wykonanie, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  • Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. 
Kontakt

tel. +48 601782480
Doradca Podatkowy