Strona główna  >   Oferta
Oferta
Kancelaria moja zapewnia kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie szeroko pojętego prawa podatkowego.

W ramach tejże obsługi zapewniam głównie:
  • doradztwo podatkowe,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnopodatkowych, 
  • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych,
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych. 

Kontakt

tel. +48 601782480
Doradca Podatkowy